Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Hvorfor planleggingsdager?

Planleggingsdager bidrar til bedre undervisning for elevene.

For foreldre kan det av og til være vanskelig å få tak på hvorfor skolen har planleggingsdager. Da er det nyttig å vite noe om formålet med dem, hva de brukes til og hvordan de kommer elevene til gode.

Hva er planleggingsdager og hvordan kommer de elevene til gode?

I løpet av skoleåret har elevene enkelte fridager som skolens ansatte bruker til planlegging og utviklingsarbeid. Skolens planleggingsdager gir de ansatte tid og rom for mer omfattende samarbeid enn i de ordinære skoledagene, til faglig påfyll og kompetanseheving. Tid til samarbeid, kompetanseheving og grundig planlegging bidrar til bedre undervisning og kommer dermed elevene til gode.


Hva skjer på planleggingsdager?

Ofte arrangeres slike dager i felles regi av flere skoler, hele kommunen eller i et interkommunalt samarbeid. Innholdet i plandagene kan være pedagogiske temaer som vurdering, klasseledelse og læringsmiljø, eller direkte knyttet opp mot enkelte skolefag.


Planleggingsdagene kan også brukes til mer lokalt arbeid internt på skolen. Da kan hvert enkelt lærerteam legge langsiktige planer eller jobbe med et konkret tema som er relevant for den enkelte skole eller trinn. Det samarbeides også på tvers av fagområder, trinn og med andre deler av virksomheten i kommunen, som skolefritidsordningen, skolehelsetjenesten eller barnevern.


Hvordan organiseres planleggingsdagene?

Når de ansatte har planleggingsdager, har elevene i all hovedsak fri. Enkelte av disse dagene har skolefritidsordningen åpent for elevene, men av og til legges planleggingsdager for skolefritidsordningen og skolen sammen for at de skal få tid til felles, langsiktig planlegging.


Det er rom for at den enkelte kommune eller skole kan organisere skoleåret ulikt. Det er vanlig med fem-seks planleggingsdager per skoleår, og disse kan legges i forlengelse av ferier eller på enkeltdager i løpet av året. En vanlig organisering er å legge noen dager før oppstart av elevenes skoleår, og noen på «inneklemte dager», hvor mange foreldre erfaringsmessig ønsker å søke elevene fri.

Skoleåret:

  • Opplæringa skal strekke seg over minst 38 skoleuker innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker i skoleåret
  •   Elevene skal ha 190 skoledager

Det er vanlig med fem-seks planleggingsdager per skoleår.

Vil du vite mer?

Kilde: Oslo kommune, Utdanningsforbundet