Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Hvordan oppdage mobbing?

Kilder til denne artikkelen er FUG, Udir.

Mobbing har ofte mange tause tilskuere.

Mobbing foregår ofte godt skjult, selv om det er mange vitner. Som foreldre kan vi bidra til å få en slutt på mobbingen om vi vet hva vi skal se etter. Det er viktig å forsøke å finne ut mer dersom du har mistanke om mobbing.

 

Hvorfor er mobbing vanskelig å oppdage?

Den som blir utsatt for mobbing er ofte med på å holde på hemmeligheten. De vanligste årsakene til dette er at ofrene er redde for å bli sett på som sladrehanker, og dermed forsterke mobbingen, eller at de ikke ønsker å bekymre foreldrene sine. Mange har skamfølelse over å bli utsatt for mobbing, og vil ikke at andre skal vite. Frykten for å ikke bli trodd eller forstått, kan også ligge bak et ønske om å skjule.

 

Skjult mobbing

Skjult mobbing er motsatsen til direkte mobbing. Direkte mobbing foregår i det åpne, og kan være både fysisk og verbal. Skjult mobbing starter ofte med baksnakking, ryktespredning og utestengning. Det å bli frosset ut, ikke få være med, være utsatt for nedsettende blikk og bli gitt små tegn på at man ikke har verdi, er mobbing som kan være fryktelig vanskelig å fange opp. Skjult mobbing kan virke udramatisk for utenforstående og derfor tror voksne gjerne at vanskene ligger hos offeret. Mange barn og unge blir plaget på skjult måte i årevis, uten at de voksne fanger det opp eller gjør noe med det. Som foreldre er det viktig at vi involverer skolen, om vi tror at noen i skolemiljøet blir utsatt for skjult mobbing.

 

Tegn på mobbing

Det finnes en del tegn på at barn blir utsatt for mobbing. Dette kan være endring i humør eller atferd, hodepine, kvalme og magesmerter, barnet isolerer seg og vil ikke på skolen, eller at barnets ting blir borte. Det er viktig å forsøke å finne ut mer dersom du har mistanke om mobbing. Ikke press barnet for informasjon, men vær åpen og søkende. Den digitale mobbingen har ofte mange tause tilskuere. Bevisstgjør barna på at dersom de videresender en mobbemelding eller et bilde, er de med på mobbingen. Oppfordre til å si fra og rapportere dersom de ser krenkende meldinger eller bilder.

Følg med på:

  • Utfrysing
  • Baksnakking
  • Ironi
  • Latterliggjøring
  • Ryktespredning
  • Ting som blir borte
  • Merker etter vold
  • Digitale møtesteder

Vil du vite mer?