Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Hvem er du? Gjør en forskjell!

Kilder til denne artikkelen er Unicef og Utdanningsdirektoratet.

Unicefs prosjekt «Du kan være Den ene» vil inspirere voksne til å inkludere og bry seg om de barna som sliter. Én som bryr seg kan være nok!

Også for andres barn. Barn som strever i hverdagen opplever ofte at ingen bryr seg, at ingen ser. Sannheten er at noen ser, men de er redde for å blande seg, eller vet ikke hvordan de bør gå fram for å hjelpe. 

Én som bryr seg kan være nok

Mange av oss har lagt merke til det barnet som aldri har med noen voksne på avslutningen, som går alene og søker med blikket, eller som tar masse plass og forteller de utroligste historier.

 

Vi har undret og bekymret oss, men har aldri omsatt tankene i handling. Vi er redde for å gjøre noe feil, eller vi vet rett og slett ikke hva vi kan gjøre. Det vi trenger å vite, er at vi kan gjøre en forskjell! Som nabo, idrettsleder, slektning eller foreldre til en klassekamerat, kan vi være den trygge havnen. Både forskning og erfaring viser at det ofte ikke skal mer enn én trygg voksenperson til for å gjøre en forskjell.

 

Hvordan kan jeg være den ene?

Stopp opp og spør! Spør hvordan barnet har det. Vis genuin omsorg, og ta deg tid til å lytte ordentlig. Hvis barnet åpner seg til deg og forteller tøffe historier, ta det på alvor og vis at du tror på barnet og forstår. Ikke la deg overvelde selv om det er vondt å høre på. Vis at du tåler og har tid. Husk at det er viktig at du ikke lover for mye i en situasjon hvor du gjerne vil trøste og ta bort alt det vonde. Barnet har gjerne opplevd mange tillitsbrudd, og trenger at du holder dine løfter.

 

Det er viktig for barn som har det vanskelig, at de opplever at de har et fristed å gå til. Har du plass til en ekstra rundt middagsbordet i blant, eller plass til en til i bilen når du kjører barna til trening, så kan det være pusterommet disse barna trenger. Å føle seg inkludert i hverdagsaktivitetene til en vennlig familie, kan bety uendelig mye.
 

Hør Margrethes fine historie

Du kan være

 

Den som ser

Lær deg navn. Husk noe spesielt om barnet, gjerne noe positivt det har gjort.

 

Den som lytter

Lytt uten å avbryte, se på klokken eller flakke med blikket. Anerkjenn opplevelser, uten å korrigere.

 

Den som forstår

Tør å spørre de tøffe spørsmålene, og tål svarene. Vis at du er der både for de vanskelige samtalene, og for å bare være sammen.

 

Den som gir

Gi plass rundt middagsbordet, gi tilbud og tilhørighet. Inkluder barnet i din hverdag.

 

Den som setter grenser

Vær trygg og tydelig. Si stopp når du mener det, stå for det du sier og forklar hvorfor.

Stopp opp og spør! Spør hvordan barnet har det.

Vil du vite mer?

Kilder: Unicef, Utdanningsdirektoratet