Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Hørsel

Høy musikk i hodetelefoner kan være en kilde til hørselsskade.

Nedsatt hørsel er en tilstand som griper inn i mange sider av livet. Mange barn opplever dette i perioder, og noen er født med eller utvikler varig hørselsskade. Det er viktig å avdekke nedsatt hørsel tidlig for å få god hjelp.

Hvordan merker jeg om barnet hører dårlig?

Det er flere tegn som kan utløse en mistanke om nedsatt hørsel hos barnet. Det kan for eksempel være at barnet reagerer dårlig på tiltale når det er vendt bort fra den som snakker. Samtidig vil gjerne barnet sitte nær lydkilder eller skru opp volumet. Barnet snakker også ofte høyt.

 

Har barnet hatt nedsatt hørsel siden fødselen, vil de ofte ha utviklet en utmerket evne til å lese på munnen og det kan være vanskelig for omgivelsene å fange opp at barnet hører dårlig. Har du mistanke om at barnet ditt hører dårlig, bør du raskt ta kontakt med fastlege eller helsesøster. Det er viktig å fange opp hørselsnedsettelse så tidlig som mulig for å forebygge andre helseplager og gi god hjelp til å få en bedre hørselssituasjon.

 

Hva kan utløse hørselsskade?

Hørselssvekkelse kan være medfødt eller det kan oppstå senere i livet. Ved medfødte tilstander kan det være infeksjoner under svangerskapet, komplikasjoner under fødselen, misdannelser eller genetiske forhold som er utslagsgivende. Senere i livet kan hørselsskade og nedsatt hørsel oppstå i forbindelse med hyppige ørebetennelser eller andre infeksjoner, skader og slag mot øret eller ved å bli utsatt for høy lyd.

 

Høy musikk i hodetelefoner kan være en årsak til hørselsskader som foreldre bør være oppmerksomme på.   

 

Forbigående eller vedvarende?

Det er svært vanlig at barn i perioder har forbigående nedsatt hørsel, for eksempel i forbindelse med ørebetennelser. Ved en mellomørebetennelse vil væske samle seg i mellomøret, og lyden blir derfor ledet dårlig inn til det indre øret. Som regel går dette over av seg selv. Av og til er det imidlertid nødvendig med tiltak, som å legge inn dren.

 

Gjentatte mellomørebetennelser kan i noen tilfeller bli til kronisk mellomørebetennelse og medfølgende nedsatt hørsel. Andre infeksjonssykdommer, som hjernehinnebetennelse eller meslinger, kan også gi permanent nedsatt hørsel.

Gode råd:

 

  • Test hørselen regelmessig
  • Vær oppmerksom på endringer hos barnet
  • Ikke vent med å søke hjelp
  • Ta kontakt med helsesøster eller fastlege om du er i tvil

Høy musikk i hodetelefoner kan være en årsak til hørselsskader som foreldre bør være oppmerksomme på.   

Vil du vite mer?

Kilder:
helsenett.no, hlf.no, nhi.no, ndla.no