Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Hjelp barnet med konsentrasjon

Å holde konsentrasjon og fokus over tid er en treningssak.

Å kunne konsentrere seg og holde oppmerksomheten er helt nødvendig når vi skal lære noe nytt. Fokus og konsentrasjon er en forutsetning for at barnet skal kunne forstå og ta til seg ny kunnskap.

Felles oppmerksomhet

Når du vil hjelpe barnet med å konsentrere seg, krever det at du selv er mentalt påkoblet. Felles oppmerksomhet er når du og barnet har både øyne og tanker rettet mot det samme, enten det er en ting, et gjøremål eller en opplevelse. Om dere begge er interessert og engasjert i noe sammen, trener du samtidig barnets oppmerksomhet og konsentrasjonsevne. Ved å fokusere oppmerksomheten på noe sammen med barnet, hjelper du til med å utvide kapasiteten slik at barnet kan konsentrere seg lenger av gangen. Når dere to har et felles fokus og snakker om det, støtter det språkutviklingen og barnets evne til å tenke, behandle informasjon og løse problemer. Når dere er konsentrert om noe sammen, kan det også påvirke både lærelysten og nysgjerrigheten positivt.


Fokus i hverdagen

For å få til et felles fokus i hverdagslivet, er det viktig at vi voksne passer på at det ikke skjer for mye på én gang. Se for deg hverdagsmiddagen, der de voksne strever med å få barna til å sitte rolig, mens de selv sender tekstmeldinger, rydder og spiser om hverandre. Ved å gjøre noen grep i egen hverdag, kan du bidra til at stundene samme med barna blir mer fokusert på her og nå. Kanskje kan mobilen legges bort litt om ettermiddagene og morgenene få litt mer ro ved å stå opp litt tidligere.


Leksearbeid

Det kan være lett å miste konsentrasjonen når barnet jobber med leksene. Ofte er barna slitne etter en lang skoledag og motivasjonen kan være lav. Vær tilgjengelig og følg med når barnet jobber, slik at du kan gripe inn og forsøke å spore tilbake hvis du ser at barnet mister fokus. Tar det tid å komme gjennom leksene, er det lov å ta en pause underveis også. For mange barn er det lettere å jobbe konsentrert i kortere perioder av gangen, med opphold innimellom. Det kan også være lurt å hjelpe barnet med å dele opp leksen i flere deloppgaver, slik at det ikke virker uoverkommelig for barnet.

Ta del i barnets aktiviteter:


1.    Hva gjør du?

2.    Hva handler leksene dine om?

3.    Hva er du nysgjerrig på?

4.    Hva har du laget?

5.    Hva tenker du å gjøre videre?

Det kan være lett å miste konsentrasjonen når barnet jobber med leksene.

Vil du vite mer?

Kilder:

nhi.no, Bufdir

Disse filmen fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gir deg nyttige tips og inspirasjon.