Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Helsesykepleier - til tjeneste

Kilde til denne artikkelen er Direktoratet for e-helse (helsenorge.no)

Helsesykepleier er det nye navnet på helsesøster.

Alle skoler har en helsesykepleier tilknyttet skolehelsetjenesten. De jobber forebyggende og helsefremmende for elevene på skolen. Det er gratis og lavterskel å ta kontakt med helsesykepleier.

 

Hva gjør skolehelsetjenesten?

Formålet til skolehelsetjenesten er å fremme elevenes helse, trivsel og læring og å øke deres helsekompetanse. Denne tjenesten er en del av den lovbestemte helsetjenesten i kommunen. Konkret tilbyr skolehelsetjenesten veiing og måling, vaksinering, helsesamtaler med enkeltelever, undervisning i gruppe om blant annet fysisk, psykisk og seksuell helse, samt drop-in-besøk. Gjennom møter med barn, ungdom og foreldre skal skolehelsetjenesten gi råd og veiledning for å fremme barnas psykiske og fysiske helse, og for å forebygge sykdom og skader. Det innebærer også at helsesykepleier vil snakke med alle om vold, omsorgssvikt og rusmiddelbruk.

 

Hvem er den for?

Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle elever på barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole. Den skal være et lavterskeltilbud som er lett å oppsøke. Elevene trenger ikke bestille time eller ha en avtale for å snakke med helsesykepleier eller andre i skolehelsetjenesten, det er bare å stikke innom. De trenger heller ikke tillatelse fra foreldrene for å prate med helsesykepleier på skolen. Informasjon om når helsesykepleier er tilgjengelig finner man som oftest på skolens nettsider. Ved ulike helseutfordringer som kommer i veien for læring, kan foreldre ta kontakt med skolehelsetjenesten. 

 

Hvem jobber der?

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier og noen ganger også skolelege, fysioterapeut og psykolog. Alle som jobber der har taushetsplikt. Skolehelsetjenesten er et bindeledd mellom elevene, skolen og andre helsetjenester som for eksempel fastlege, kommunens psykiske helsetjenester, tannhelsetjeneste og NAV, og kan henvise eleven videre ved behov.

Taushetsplikt:

 

  • Under 12 år: Foreldrene blir informert om barnets besøk.
  • Mellom 12 og 15 år: Barnet kan be om at foreldre ikke kontaktes.
  • Over 16 år: Barnet må samtykke til at foreldre blir informert.

Vil du vite mer?


Relaterte artikler i Foreldrepulsen: