Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Har du hørt om X-plan?

Et kodeord kan hjelpe barnet til å be om hjelp uten at andre får vite det.

Av og til kan barn havne i situasjoner de opplever som skremmende eller vanskelige å komme seg ut av. Da kan det være godt med en avtale som lar foreldrene forstå at barnet trenger hjelp.

Ubehagelige situasjoner

Alle barn og unge kan havne i situasjoner de opplever som ubehagelige eller hvor de føler seg utrygge, og som de synes det er vanskelig å komme seg ut av. Det kan være en god idé å gi barnet en enkel exit-strategi for slike situasjoner. En slik strategi vil hjelpe barnet til å finne en utvei uten at de andre rundt fanger opp at barnet føler seg utrygg eller kjenner ubehag.


En måte å gjøre dette på er å avtale et kodeord som barnet kan bruke for å gi beskjed til foreldre og eventuelt eldre søsken om at han behøver hjelp.


Kodeord

Et slikt kodeord må avtales på forhånd mellom foreldre og barn. Det kan være en frase som barnet kan bruke når han ringer hjem, for eksempel «Jeg har vondt i hodet». Da forstår du at barnet ikke kan si hva som er i veien, men at han har behov for å bli hentet.


Større barn med mobiltelefon kan også avtale at om de sender for eksempel en «X» i en sms, betyr det at de trenger hjelp. Da kan avtalen være at du ringer opp barnet og sier at dere skal noe og at du kommer og henter barnet nå.


En utvei

Kodeordet kan også brukes når barnet bare trenger hjelp til å komme seg ut av en kinkig sosial situasjon.


Av og til kan kanskje barnet oppleve press fra en god venn om å overnatte eller bli med på en fest som barnet ikke har lyst til akkurat da. I noen tilfeller kan barnet være redd for å si nei i frykt for å såre vennen eller ikke bli spurt ved neste anledning. Da kan det være til hjelp med en avtale som gjør at foreldrene tar beslutningen for barnet og sier nei. Dere kan for eksempel bli enige om at hvis barnet spør på en bestemt måte, så betyr det at han egentlig ikke vil. I sånne situasjoner er det lurt å snakke med barnet i etterkant om hva som ligger bak.


CBS New York - reportasje

X-plan:


  • Gir barnet en utvei i vanskelige situasjoner
  • Bruker et forhåndsavtalt kodeord mellom foreldre og barn
  • Kan også brukes for å hjelpe barnet i sosiale sammenhenger

Avtal et kodeord.

Vil du vite mer?