Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Gode apper for lesing

Det finnes leseapper av varierende kvalitet tilgjengelig. Vit hva du skal se etter.  

Nettbrett og apper kan være fine verktøy for å lære å lese og videreutvikle leseferdighetene. Gode leseapper har noen fellestrekk, og mange av dem egner seg godt til barn som har utfordringer med å lese.  

Hvorfor lesing med apper?

Mange barn liker godt å holde på med aktiviteter på nettbrett. Det å få jobbe med nettbrett i seg selv kan være en motiverende faktor når barna skal lese. Apper for lesetrening gir barna umiddelbar respons når de øver seg på lesing, og slik vil de kjenne en mestringsfølelse med en gang. I noen apper skal barnet lese inn en tekst og så høre på den etterpå. Da blir de mer oppmerksomme på hvordan de leser, og dette kan føre til at de blir mer motiverte for å forbedre egen leseferdighet. Appene har ofte et variert innhold, med tekst, bilde, video og lyd, og en slik variasjon vil virke motiverende for barna. Det å jobbe med leseopplæring på ulike måter er med på å holde interessen oppe slik at det ikke blir kjedelig og ensformig.

 

Hva kjennetegner gode apper?

Gode apper må kunne tilpasses barnets nivå, for å treffe dem akkurat der de er i utviklingen. Samtidig er det viktig at oppgavene blir stadig vanskeligere, for å sikre en progresjon. Det er også viktig at appen gir varierte oppgaver, slik at barnet ikke blir lei. Gode apper kjennetegnes i tillegg ofte ved at de krever nøyaktighet i staving og ordgjenkjenning. En god leseapp stimulerer til barnets kreativitet og krever at barnet bruker sine analytiske evner.

 

Bra for lesere med utfordringer

Barn som strever med lesingen kan oppleve mestring ved å beherske nettbrettet og appene som verktøy. Slik kan lesesituasjonen blir en mer positiv opplevelse for barn som sliter med lesing, og hjelpe til med å bedre selvbildet. Den raske responstiden i appene kan også bidra til å skape mestringsfølelse i lesingen. Å ta i bruk nettbrett i leseopplæringen kan dermed gi barn med lesevansker nye motivasjon til å utvikle ferdighetene sine.

Lærerens anbefalinger:

(Kilde: Lesesenteret)

 

  • Happi staver
  • Happi og ordtyven
  • Spesielle historier
  • Book Creator
  • Ordo
  • Lesegull
  • Les og forstå

Hva er lesing

Kilder:Lesesenteret, Statped