Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Fysisk aktivitet i hverdagen

Alle barn bør være i aktivitet minst 60 minutter hver dag.

Med en aktiv hverdag følger bedre helse, mer energi og bedre søvn. Fysisk aktivitet gir bedre konsentrasjonsevne og motorikk. Dette drar både skolebarn og voksne nytte av.

Hvorfor er det viktig?

En hverdag med mye fysisk aktivitet er viktig for barn og unge. Grunnlaget for god helse og et sunt aktivitetsnivå legges i barndommen, og aktive vaner kan barna bære med seg hele livet. Aktive mennesker lever gjerne både lenger og med bedre livskvalitet. Fysisk aktivitet er viktig for å forebygge overvekt og fedme. Med en aktiv hverdag følger gjerne bedre helse, mer energi og bedre søvn.


Fysisk aktivitet virker også positivt på konsentrasjonsevne, motorikk og sosialt samspill.


Aktiv lek

Mange barn er fortsatt i aktiv lek langt opp i skolealder, men mange opplever også at den fysiske leken avtar til fordel for mer stillesittende aktiviteter og samvær. Barn og unges hverdag har forandret seg mye de siste tiårene.


Barn bruker nå mer tid inne foran en skjerm enn ute i egenorganisert aktivitet. Å være utendørs er den beste garantien for at barna er i aktivitet. Ute kan barna bevege seg fritt, leken blir mer kreativ, samtidig som motorikken utvikles gjennom lek i natur og ulendt terreng. Aktivitetene bør være så allsidige som mulig for en optimal utvikling av den fysiske formen. Foreldrene kan gjerne delta i aktiv lek sammen med barnet. Involver dem i fysiske arbeidsoppgaver som snømåking, graving og rydding ute. Ta også med barna ut på tur. Inviter gjerne med venner av barna for å gjøre turen morsommere for dem.


Skolevei

Skoleveien var tidligere en arena for daglig fysisk aktivitet for norske barn. I dag er det bare omtrent halvparten av skolebarna som går til og fra skolen. De små skolebarna kan gjerne gå sammen med foreldre eller i organiserte følgegrupper. Av og til gjør skoleveiens art og familielogistikken det nødvendig å kjøre barna til skolen. I slike tilfeller går det ofte an å slippe av barna et lite stykke fra skolen, slik at de får gått litt. Det medfører ofte en tryggere trafikksituasjon for både dine og andres barn også, fordi du unngår å kjøre helt fram og slippe av barnet der mange barn og biler møtes i hektisk morgenavlevering.

Tips til vinteraktiviteter:


 • Skøyter
 • Aketurer
 • Skiturer og skilek
 • Snøhule og snømann
 • Skogturer
 • Sparkturer
 • Isfiske
 • Lommelyktturer

Vil du vite mer?

Relaterte artikler, Foreldrepulsen:

 1. Utelek for alle >>
 2. Barnas beste turmat >>
 3. Aktiviteter i fritiden >>

​​​​​​​

Tekstkilder: helsenorge.no, fhi.ho, nhi.no