Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Du er ditt barns største forbilde

I alt vi gjør er vi forbilder for barna våre.

Barna gjør som vi gjør – ikke som vi sier. Ved å være inkluderende, opptre ordentlig overfor andre og ha en sunn livsstil, øker sjansen for at barna vil ta etter.

Å være inkluderende

Som foreldre er vi opptatt av at barna skal oppføre seg fint mot andre. Vi ønsker også gjerne at barna våre skal vokse opp i et miljø hvor man behandler hverandre med respekt, inkluderer hverandre og tar hensyn. Første bud er selvsagt å opptre på denne måten selv. Vær bevisst på hvordan du omtaler naboen eller kollegaen ved middagsbordet, og vær inkluderende overfor andre, spesielt egne og andres barn.


Ved å observere hvordan du behandler andre, vil barna få et holdningskompass å navigere etter.


Også på nett

Nettet skal være et hyggelig sted å være, og som ellers i samfunnet skal både barn og voksne oppføre seg ordentlig mot hverandre. Her må foreldre gå foran som gode eksempler.


Vær bevisst på hvordan du opptrer på sosiale medier, og unngå å legge ut kommentarer som kan virke latterliggjørende eller krenkende. Av og til kan debatten på sosiale medier bli opphetet, og da er det viktig å huske på at det du skriver kan være synlig for dine barn, dine barns venner og deres foreldre. Det betyr at også her er du en rollemodell som bør opptre respektfullt mot andre.


En sunn livsstil

Du kan hjelpe barnet med å få et positivt forhold til sunn mat og fysisk aktivitet. Oppvekst i en aktiv familie gir barna et godt grunnlag for å ta med seg sunne aktivitetsvaner gjennom livet.


Grunnlaget for gode kostholdsvaner legges også i barndommen. Derfor er det viktig med gode rollemodeller som gjør gode valg for seg selv og egen helse. Dette gjelder også i forholdet til egen kropp. Vi må passe oss for å knytte egenverdi til utseende, spesielt ved å kommentere egen og andres vekt. Gi heller uttrykk for en kritisk holdning til alt vektsnakket i media, og etterstreb å være et godt eksempel på en sunn og aktiv livsstil selv.

Gode råd:

  1. Vær bevisst på hvordan du opptrer i sosiale situasjoner.
  2. Snakk positivt om andre barn og deres foreldre.
  3. Snakk med barna og lytt til dem.
  4. Snakk godt om deg selv.

Første bud er selvsagt å opptre på denne måten selv.

Første bud er selvsagt å opptre på denne måten selv.

Vil du vite mer?

I forbindelse med skolestart vil du finne nyttige artikler for grunnskoleforeldre. De er tagget #foreldreskolen. Trykk her for å lese dem>>

Kilder: FUG , Nettvett.no,