Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Du er ditt barns største forbilde

I alt vi gjør er vi forbilder for barna våre.

Ved å observere hvordan du opptrer i verden, vil barna få et holdningskompass å navigere etter. Som foreldre er vi opptatt av at barna skal oppføre seg fint mot andre og ha en sunn holdning til skolen.

Vær ærlig og ekte

Å lære å håndtere egne følelser, er en del av det å vokse opp. Da er det til god hjelp om foreldre er ærlige og åpne om sine følelser, og tør å være ekte. Det er likevel viktig å være klar over at sterke følelser kan virke skremmende for barna. Prøv å ikke miste kontrollen over følelsene når du er sammen med dem.

 

Tenk gjerne gjennom på forhånd hvor grensene for følelsesutbrudd går, før du tar opp vanskelige saker eller går inn i en konflikt med barnet. Av og til kan det likevel gå over stokk og stein i kampens hete, og da er det viktig å snakke med barnet etterpå. Ikke vær redd for å si unnskyld!

 

Forbilde på nett

Nettet skal være et hyggelig sted å være, og som ellers i samfunnet skal både barn og voksne oppføre seg ordentlig mot hverandre. Her må foreldre gå foran som gode eksempler.

 

Vær bevisst på hvordan du opptrer på sosiale medier, og unngå å legge ut kommentarer som kan virke latterliggjørende eller krenkende. Av og til kan debatten på sosiale medier bli opphetet, og da er det viktig å huske på at det du skriver er synlig for mange, og kan nå ut til barna og deres kamerater. Husk på å sjekke om det er greit før du legger ut bilder av andre, også bilder av egne barn.

 

En positiv skoleforelder

Din holdning til skolen henger tett sammen med barnets motivasjon for læring. Synes du skolen er viktig, vil barnet ditt gjøre det også. En positiv holdning til skolen gir grunnlag for motivasjon og gode resultater. Motivasjonen til barnet påvirkes av hvordan foreldrene snakker om skolen, læreren, fagene og om verdien av utdanning.

 

En positiv skoleforelder viser at skolen har prioritet foran fritidsaktiviteter og ferier. Kommer skolearbeidet i konflikt med fritidsaktivitetene, er det fritidsaktivitetene som må vike. Dette gjelder også ved fravær og ferie i skoletiden. Å ta oppmøteplikten i skolen på alvor og ha en høy terskel for fravær, er en verdifull holdning å ta med seg inn i studietid og arbeidsliv. 

Gode råd:

  1. Vær bevisst på hvordan du opptrer i sosiale situasjoner.
  2. Snakk positivt om andre barn og deres foreldre.
  3. Snakk med barna og lytt til dem.
  4. Snakk godt om deg selv.

Første bud er selvsagt å opptre på denne måten selv.

Vil du vite mer?

I forbindelse med skolestart vil du finne nyttige artikler for grunnskoleforeldre. De er tagget #foreldreskolen. Trykk her for å lese dem>>

Kilder: Læringsmiljø-senteret, FUG , Nettvett.no,