Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Hvor mange glass tåler ditt barn?

Hvor mange glass tåler barna at du drikker?

Mange barn gruer seg til julen på grunn av ditt alkoholforbruk. Det oppleves utrygt når omsorgspersoner drikker.

Hva forteller barna om voksnes drikking?

Det finnes lite forskning om hvordan foreldres alkoholforbruk påvirker barna, fordi det er etisk vanskelig å forske på dette. Likevel er det nyttig å lytte på fagfolk som jobber med denne problematikken, om hvilke erfaringer de har gjort seg. Det er rimelig å anta at barn ikke liker å se sine foreldre ruspåvirket. Barn sier gjerne at foreldrene drikker mindre enn de gjør. De forteller også at grensen for når selskapet går fra å være trivelig til å bli ubehagelig, går tidligere enn det foreldrene tror. 


Hvordan oppleves drikking for barna?

Barn merker atferdsendringen til foreldre som drikker raskt, oftest raskere enn vi tror. De voksne oppleves annerledes etter noen få glass, gjerne før vi merker endringen selv. Det vi voksne kan oppfatte som «god stemning», kan virke utrygt og uforutsigbart for barna.


Barn er totalt avhengige av at de voksne tar vare på dem og fungerer som de pleier. Barna har som regel heller ikke anledning til å forlate juleselskapet hvis de synes det er ubehagelig å være der.

Når ungdom ruser seg

Det er sterk sammenheng mellom foreldrenes alkoholforbruk og hvor mye barna drikker senere i livet. Ungdom vil ofte gå lengre enn sine foreldre når det gjelder rusmidler. Foreldre og venner er de påvirkningskildene som er nærmest hvert enkelt barn, og deres handlinger og holdninger har også spesielt stor innvirkning på barnet. Barna tar med seg sin forståelse av foreldrenes tanker og handlinger om alkohol og andre rusmidler når de selv skal bestemme seg for hva de mener om å drikke eller ruse seg.

Gode råd:


  1. Tenk gjennom på forhånd hvor mye du skal drikke.
  2. Snakk om alkohol med barna dine.
  3. Ikke bagatelliser barnas uttalelser.
  4. Ta kontakt om du er bekymret for andre barn.

Synes du dituasjonen er alvorlig, bør du ta kontakt med det lokale barnevernet, skolen eller andre ansvarspersoner. Du kan også lufte dine tanker og få råd ved å ringe alarmtelefonen for barn og unge 116 11. 

Barn merker atferdsendringen til foreldre som drikker raskt, oftest raskere enn vi tror.

Vil du vite mer

Drikker du for mye alkohol?

Relaterte artikler i Foreldrepulsen:

Kilder: Blå Kors Avogtil.no