Gjennom korte  og tabloide fakta presenterer vi viktige budskap som når fram.

  • Elevpulsen er vårt nyeste tilskudd. 
  • Vi treffer eleven gjennom korte pulser i form av "Visste du at?", fakta, sitater og ordtak. 

  • Typiske temaer er anti mobbing, helse, psykisk helse og humor. 

  • Med jevne mellomrom publiserer vi et nytt oppslag som spiller på temaet i Foreldrepulsen om det er mulig/relevant.

Fakta:

Målgruppe: Elever. 

Differensering: Ja. Barneskole 1.-7. klasse eller ungdomsskole 8.-10. klasse

Bruksområder: Infoskjerm, ukeplan

Hyppighet: Ukentlig.

Format: Automatisk  med egen peker til egen 'url'. Last ned for manuell publisering.

Vanlig publisering: Infoskjerm, oppslagstavle, ukeplan eller undervisning.

Distribusjon: Søndagsmailen og automatisk.


Eksempler og løsninger:

Lær mer om infoskjerm her>>>

Hjelp/støtte:

  1. Lær mer om infoskjermløsningen. Trykk her>>
  2. Bestill Søndagsmailen. Trykk her>> (Krever lisens.)